Trang Chủ Sự Kiện Vui Hội Hoa Đăng

Sự Kiện Vui Hội Hoa Đăng

Với mục đích tạo điều kiện giúp hảo hữu có cơ hội nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn, nâng cao thực lực bản thân, Bổn Trang xin mang đến sự kiện túi quà  đầy sôi động như sau:

I. Vật Phẩm Liên Quan

Vật Phẩm Phần Thưởng


Túi Sự Kiện -

Thu Thập: Nhận được khi tham gia Tống Kim + Bạch Hổ Đường

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải và mở cần 1v đồng thường hoặc 1v đồng khóa

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được:

1 Tỷ 200tr Kinh Nghiệm
1 Tỷ 700tr Kinh Nghiệm
5 [Mảnh Ghép]Mặt Nạ
1 Lệnh Bài Chiến Công
1 Tinh Thạch [Cấp 3]
5 Lệnh Bài Trang Bị
2 Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa
Rương Bí Tịch 180
30 [Mảnh Ghép] Luân Hồi Ấn
2 MG vũ khí
3 [Đại] Chân Khí
3 Rương Trang Bị Ngựa
5 Dị Dung Thạch
30 Thần Khí Bảo Châu
30 Ấn Ký Tín Vật


Rương Đặc Biệt

Thu Thập : Nhận được từ Săn Hải Tặc + Thương Hội và các hoạt động ingame

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải và mở cần 1 Tiền Xu

Mỗi ngày chỉ được sử dụng tối đa 20 rương

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được:

5 tỷ kinh nghiệm
20 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
20 Mảnh Ghép Vũ Khí
1000 Điểm Chân Khí
500 Linh Khí
Tinh Thạch [Cấp 5]
20 Chiến Thần

II.Đốt Đèn Hoa Đăng Hàng Ngày

Yêu cầu: Mỗi 02h00 online sẽ được đốt đèn hoa đăng tại Phượng Tường Phủ

Đốt đèn hoa đăng thành công sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn: Linh tê ngọc, Tinh thạch cấp 5, Kinh nghiệm, Linh khí, Rương Mảnh ghép, Đồng Khóa

 

 

Lưu Ý:

  • - Cần chuẩn bị rương trống trước khi mở túi sự kiện.