Trang Chủ Khai mở SV HUỲNH THIÊN - 14H CHIỀU 21/11

Khai mở SV HUỲNH THIÊN - 14H CHIỀU 21/11

[KiemTheThienMa.com] - Đồng khóa như đồng thường - Cày cuốc thả ga

Khai mở máy chủ HUỲNH THIÊN - 14H CHIỀU 21/11

Train đồng FULL map 115 (20 đồng thường + 20 đồng khóa \ 1 Quái)

 

QUÀ TẶNG TÂN THỦ
Hỗ trợ cấp 130
Set Hoàng Kim +16
200 Hòa Thị Bích
Luân Hồi Ấn
500v Đồng Khóa
1 Ức Bạc Khóa
3 Túi 24 ô
1 Bộ Trang Bị Đồng Hành cấp 3
Ngoại Trang Cánh
Thú Cưỡi Tân Thủ
1 Lệnh bài uy danh

 

Hệ Thống Kỹ Năng Trấn Phái

 

 

Hệ Thống Phi Phong Mới Nhất

 

HỆ THỐNG VẬN TIÊU

 

Hệ Thống Trang Bị Ngựa

 

Hệ Thống Kinh Mạch

 

Thế lực Chính Phái và Tà Phái

 

Hệ Thống Thú Cưới mới nhất

 

Hoạt Động Dập Lửa

 

 

Hoạt Động Tiêu Diệt Long Hồn Sứ

 

Hoạt Động Rương Phú Quý

 

Bách Bảo Rương - Cược Xu nhận Xu

 

Uống rượu luận thiên hạ

 

Hệ Thống BOSS - Tiêu diệt BOSS nhận Xu

 

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẤT CẢ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI : http://kiemthethienma.com/huong-dan.html