Trang Chủ Gọp máy chủ THIÊN ĐỊA và THIÊN MA

Gọp máy chủ THIÊN ĐỊA và THIÊN MA

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ THIÊN ĐỊA THIÊN MA vào 01H00 sáng ngày 04/10/2017. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ THIÊN ĐỊA phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ THIÊN ĐỊA được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
12000 Kinh Nghiệm Đơn
18000 Mảnh Ghép Trang Bị (9 Loại mỗi loại 2000)
20000 Mảnh Luân Hồi Ấn
20000 Ấn Ký Tín Vật
50 Linh tê ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ THIÊN ĐỊA  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ THIÊN ĐỊA sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB