Trang Chủ Gọp máy chủ NHƯ THIÊN và CHƯ THIÊN

Gọp máy chủ NHƯ THIÊN và CHƯ THIÊN

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ NHƯ THIÊN CHƯ THIÊN vào 13H00 ngày 25/09/2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ NHƯ THIÊN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ NHƯ THIÊN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
5000 Mảnh Luân Hồi Ấn
5000 Già Lam Kinh
5000 Ấn Ký Tín Vật
5000 Thần Khí Bảo Châu

- Nhân vật thuộc máy chủ NHƯ THIÊN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ NHƯ THIÊN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB