Trang Chủ Gộp máy chủ NHI THIÊN và HÀN THIÊN

Gộp máy chủ NHI THIÊN và HÀN THIÊN

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ NHI THIÊN HÀN THIÊN vào 13H00 ngày 03/05/2022. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ NHI THIÊN  phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ NHI THIÊN  được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ SỐ LƯỢNG
Kinh Nghiệm Đơn 15000
ĐỒNG KHÓA 3000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Già Lam Kinh 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
Linh Khí 50000
[Đại] Chân Khí 3000
Rương Trấn Hồn Thạch 3000
Linh Tê 150
Thẻ Tân Xuân 10000

- Nhân vật thuộc máy chủ NHI THIÊN  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ NHI THIÊN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy NHI - THƯ- và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB