Trang Chủ GỘP MÁY CHỦ HÀN THIÊN VÀ THIÊN MA

GỘP MÁY CHỦ HÀN THIÊN VÀ THIÊN MA

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ HÀN THIÊN THIÊN MA vào 13H00 ngày 19/09/2023. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ HÀN THIÊN  phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ HÀN THIÊN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ SỐ LƯỢNG
Kinh Nghiệm Đơn 800000
Đồng Khóa (Vạn) 40000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Già Lam Kinh 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
Linh Khí 50000
[Đại] Chân Khí 20000
Rương Trấn Hồn Thạch 100000
Linh Tê 12000
Dị Dung Thạch 200000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 200000

- Nhân vật thuộc máy chủ HÀN THIÊN  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ HÀN THIÊN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - THƯ- và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB