Trang Chủ GỌP máy chủ ĐỘC BÁ và THIÊN MA

GỌP máy chủ ĐỘC BÁ và THIÊN MA

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ ĐỘC BÁ THIÊN MA vào 17H00 ngày 26/09/2017. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ ĐỘC BÁ  phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ ĐỘC BÁ được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
4500 Mảnh Ghép Trang Bị (9 Loại mỗi loại 500)
10000 Ấn Ký Tín Vật
10 Linh tê ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ ĐỘC BÁ  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ ĐỘC BÁ sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB