Trang Chủ Đua Top Máy Chủ - CỬU THIÊN

Đua Top Máy Chủ - CỬU THIÊN

I. Nội  Dung

 

  • THỜI GIAN ĐUA TOP
  • Bắt Đầu : Ngày OPEN máy chủ
  • Kết Thúc: 03h00 sáng ngày 25/09/2018
  • Mục Tiêu Đua Top: Vinh Dự Tài Phú + Vinh Dự Võ Lâm

                                                                                                                                                                                                                                               

XẾP HẠNG PHẦN THƯỞNG
TOP 1             

Rương Thần Sa (4 Dòng)
            1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 5)
            1000 Tiền Xu
            2000v Đồng Thường
            20000 Điểm Chân Khí
            20000 Mảnh già lam kinh
            20000 Mảnh Luân Hồi Ấn

            
TOP 2             

Rương Thần Sa (3 Dòng)
            1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 5)
            700 Tiền Xu
            1500v Đồng Thường
            15000 Điểm Chân Khí
            15000 Mảnh già lam kinh
            15000 Mảnh Luân Hồi Ấn

            
TOP 3             

Rương Thần Sa (2 Dòng)
            500 Tiền Xu
            1000v Đồng Thường
            10000 Điểm Chân Khí
            10000 Mảnh già lam kinh
            10000 Mảnh Luân Hồi Ấn

            
TOP 4 - 10             

Rương Thần Sa (0 Dòng)
            200 Tiền Xu
            500v Đồng Thường
            5000 Điểm Chân Khí
            5000 Mảnh già lam kinh
            5000 Mảnh Luân Hồi Ấn

            

 

                                        

            

Lưu Ý:

                         
  • Quả top sẽ được phát tự động vào nhân vật vào 10h ngày hôm sau khi kết thúc đua top.            
  • Các huynh đệ có thể vào MÃ KHUYẾN MÃI tại trang đăng nhập để nhập CODE TOP              
  • Vinh Dự Tài Phú: Nhận được khi nâng cấp các loại trang bị, tách đập trang bị    
  • Vinh Dự Võ Lâm: Nhận được khi tham gia Thi Đấu Loạn Chiến + Tống Kim